Колекцията от творби на Илия Бешков е най-мащабната по обем и съдържание и включва почти цялото творчество на автора в множество авторски цикли. Социалната тема, испанска хроника, карикатури, религиозни творби, илюстрации, скици и гвашове. Самият фонд "Илия Бешков" съставя четири от големите презентативни колекции на галерията. Всичко това се представя с неподправеност и категоричност и определя Илия Бешков като един от най-значимите творци и учители на изминалото столетие.

Творчеството му е обект на изкуствоведчески анализ до днес, а в периодично организираните изложби от фонда на галерията, ценителите имат възможност да почувстват силата и въздействието на истинското авторско присъствие.

"Фактът се съдържа в истината и истината се съдържа във факта. Но те са различни неща. Фактът не е истината, нито истината е самият факт. Изобразени, следователно те трябва да имат и свои форми, свои тела. Това е и задачата на изкуството: да отдели истината от факта, да намери и създаде форма - трайна и нетленна. И докато фактът се съдържа в истината, той ще заживее в нейната форма и няма да погине. Изкуството, претворявайки фактите в истини, отменя естествената им смърт…" / Илия Бешков - 1954 г./

 


Инв.№192 - "Автопортрет" 1957
туш/перо, 27/23

 

Роден на 24.VII./11.VII. н. ст./ 1901 г. в с. Долни Дъбник, Плевенско.

1918 - 1920 г. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет.

1920 - 1921 г. Учителства в Долни Дъбник.

1921 -1926 г. Завършва живопис в Художествената академия при проф. Никола Маринов.

1922 -1923 г. Печата карикатури в сп. "Маскарад", "Див дядо", "Българан", "Стършел", "Вик"; илюстрира изданията на "Т. Ф. Чипев" и "Хемус".

Арестуван за участие в юнското въстание 1923 г. и повторно арестуван след априлските събития 1925 г.

От 1925 г. - Сътрудничи на в. "Пладне" и редица др. издания.

От 1930 г. - Член на дружеството за "Родно изкуство" 1936 г. - Създава цикъла "Испанска хроника"

От 1945 г . Преподава в Художествената академия вечерен акт, рисуване, илюстрация и оформление на книгата.

1953 г. - Редовен професор в Художествената академия; завежда катедра "Графика" до края на живота си.

Умира в София на 23.I.1958 г.


Инв.№200 - "Разпятие" 1943
гваш, 35/25


Инв.№128 - "Хитър Петър" 1957
туш/клечка, 12/10


Инв.№253 - "Ранна пролет" 1945
туш/перо, 26/20


Инв.№71 - "Рисунка" 1949, туш/четка, 34/25


Инв.№254 - "В парка" 1942, гваш, 31/30


Инв.№467 - "Пролетни смущения" 1941
туш/акварел, 23/23


Инв.№251 - "Испанска хроника" 1936
туш/акварел, 30/23


Инв.№471 - "Семейство" 1941, туш /акварел, 25/31

[ Илия Бешков ] Старопечатни щампи ] Западноевропейска графика ] "Шона" ]
© 2002 Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен